Spadkobiercy i Genealodzy

Szanowni Państwo,

Na wstępie należy zaznaczyć, iż genealog spadkowy, który nawiązał z Państwem kontakt w związku z dziedziczeniem otwartym poza Polską, z założenia jest Waszym sprzymierzeńcem. Odnalazł Was i poinformował o Waszym prawie do spadku. Zebrał stosowny materiał dowodowy, w oparciu o który potwierdzone zostanie wasze prawo do spadku. Przyjął na siebie pełną odpowiedzialność, iż Wasza sytuacja prawna, jak i finansowa w związku z postępowaniem spadkowym nie ulegnie jakiemukolwiek pogorszeniu, a Wasze bezpieczeństwo będzie zagwarantowane. Jego kompetencje oraz merytoryczna wiedza na wielu etapach postępowania – poprzez kontakt z Notariuszem prowadzącym postępowanie, francuską administracją skarbową, specjalistami w dziedzinie obrotu nieruchomości, innymi rzeczoznawcami,   będzie miało znaczący wpływ na czas trwania postępowania, jak i finalny rezultat, oczekiwany przez Państwa. Jednocześnie, w swoich działaniach, genealog zobligowany jest do przestrzegania zasad etyki i deontologii zawodowej, których gwarantem jest członkostwo w korporacji zrzeszającej przedstawicieli naszej profesji – GENEALOGISTES DE FRANCE. Jest to istotne, aby Państwo mieli pewność, że osoba, która nawiązuje z Wami kontakt we francuskiej sprawie spadkowej, jest odpowiednio legitymizowana oraz przygotowana do wykonania swojej misji zawodowej. Podkreślamy to celowo, ponieważ w polskim systemie prawa spadkowego zawód genealoga nie jest znany, a zatem jego pojawienie się w związku z francuskim odpowiednikiem takiego postępowania może wywoływać pewne wątpliwości i pytania.

Wychodząc z założenia, że naszą rolą jest między innymi dbałość o najwyższe standardy w naszej profesji, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu  specjalnego sektora dedykowanego Spadkobiercom w Polsce, którego rolą jest kompleksowa informacja i merytoryczne wyjaśnienia w zakresie francuskich postępowań spadkowych. Bazując na naszej wieloletniej praktyce oraz znajomości tamtejszej procedury spadkowej, służymy naszym doradztwem, poprzez  analizę przedstawianych dokumentów dotyczących postępowania spadkowego oraz znaczenia poszczególnych czynności podejmowanych przez genealogów. Wydaje nam się, że jest to tym bardziej interesujące, iż w trosce o jakość współpracy pomiędzy spadkobiercami i genealogami nie pobieramy za takie czynności żadnego wynagrodzenia.

Z kolei, w sytuacjach bardziej złożonych, możemy w  imieniu Spadkobierców prowadzić rozmowy i negocjacje z innymi genealogami spadkowymi (zwłaszcza, że często rozmowy takie prowadzone są w języku francuskim). Staramy się  wtedy uzyskać obiektywnie najlepsze rozwiązania z punktu widzenia spadkobiercy, ale także aktywnie wspierać misję genealoga. W tym zakresie pobieramy jednak wynagrodzenie, które wcześniej ustalamy wspólnie z Państwem oraz które uzależnione jest od stopnia skomplikowania sprawy.

Reasumując, jeżeli uznają Państwo, że możemy być pomocni w każdej sprawie, która dotyczy wskazanych powyżej zagadnień, jesteśmy do Państwa dyspozycji i zapraszamy do kontaktu z nami.