Drodzy Państwo Spadkobiercy,

Obdarzyliście mnie Państwo swoim zaufaniem, za co w tym momencie dziękuję. Cieszę się, że mogłem w jakimś stopniu przyczynić się do otrzymania przez Was pieniędzy, odziedziczonych w postępowaniu spadkowym, którego byliście uczestnikami. Mam nadzieję, że spełniłem Wasze oczekiwania w zakresie mojego zaangażowania i reguł współpracy przez te ostatnie miesiące, a jednocześnie życzę Państwu wszelkiego powodzenia w przyszłości.

Pragnę jednocześnie zaproponować Państwu udział w pewnej inicjatywie, na zasadzie całkowitej dobrowolności i bez jakichkolwiek zobowiązań.
Wszyscy wiemy o tym, iż żyjemy w świecie, gdzie los okazuje się niekiedy okrutny i bezwzględny dla niektórych ludzi. Nie ze swojej winy znaleźli się oni w sytuacjach trudnych, czasami wręcz dramatycznych. Wydaje mi się, że każda „kropelka dobra” może mieć wpływ na poprawę ich sytuacji, przynajmniej w jakimś stopniu. Dlatego też, chciałbym zachęcić Państwa do swoistego gestu szczodrości i współczucia, polegającego na osobistym przekazaniu przez Was 1% otrzymanej masy spadkowej na dowolnie wskazaną inicjatywę charytatywną: hospicjum, fundację, dom opieki społecznej lub indywidualną osobę, która potrzebuje pomocy. Ze swojej strony zobowiązuję się przelać również 1% moich honorariów na rzecz każdego Podmiotu wskazanego przez Państwa i następnie wykazać Wam ten fakt stosownym potwierdzeniem. Wystarczy tylko przesłać drogą mailową lub przez zakładkę „Kontakt” dane wybranego przez Państwa beneficjenta.

Wiem, że proszę o niewiele, ale jednocześnie o bardzo dużo. Pamiętajmy jednak, że każde bezinteresowne uczynienie dobra wraca do nas kiedyś podwójnie, a świat staje się przez to odrobinę lepszy….

Dziękuję każdemu, kto zdecyduje się na udział w tym projekcie.

Paweł Jaworski.