Procedura spadkowa we Francji z udziałem genealoga spadkowego

Przeprowadzenie postępowania spadkowego we Francji, w znacznym stopniu różni się od rozwiązań przyjętych w prawie polskim. Już na wstępie należy wskazać, iż sprawy spadkowe o charakterze niespornym prowadzone są wyłącznie przez Notariuszy, którzy w tym zakresie posiadają status funkcjonariuszy państwowych (co do zasady, sądy we Francji nie zajmują się kwestiami dziedziczenia). Należy zatem podkreślić, iż tak ujęta rola Notariusza w sprawie spadkowej we Francji powoduje jego daleko idące zaangażowanie, znacznie przekraczające tylko formalne wskazanie kręgu spadkobierców w akcie poświadczenia dziedziczenia. Najkrócej ujmując to zagadnienie, Notariusz przeprowadza wszystkie czynności w omawianym postępowaniu, aż do faktycznego wprowadzenia spadkobierców w posiadanie składników masy spadkowej. Jak łatwo jest się domyślić, złożoność postępowania spadkowego na wszystkich jego etapach wywołuje konieczność posiłkowania się przez Notariusza personelem pomocniczym, posiadającym specjalistyczną wiedzę i umiejętności. We Francji są nimi genealodzy spadkowi - profesjonalna grupa zawodowa posiadająca status zawodu zaufania publicznego, której rolą i zadaniem jest zawsze ustalenie w pierwszej kolejności kręgu spadkobierców w danym postępowaniu, a niejednokrotnie, w dalszym etapie postępowania, prowadzenie pod nadzorem Notariusza wszelkich czynności dowodowych oraz technicznych.

Udział genealogów spadkowych staje się regułą w postępowaniach, w których czynności dowodowe oraz poszukiwania spadkobierców mają być przeprowadzane poza granicami Francji, a zatem także w Polsce. Należy tu podkreślić, iż każdego roku, we Francji otwieranych jest kilkaset takich postępowań.