Ochrona Interesów Spadkobiercy

W ostatnim czasie kilkukrotnie zwracano się do nas z prośbą o pomoc i opinię ze strony spadkobierców, do których zgłosił się francuski genealog spadkowy, bezpośrednio, lub też przez swojego pełnomocnika albo francuski notariusz, w związku z prowadzonym we Francji postępowaniem spadkowym. Wychodząc z założenia, że naszą powinnością jest dbałość o najwyższe standardy w naszej branży, a nasze doświadczenie i merytoryczna wiedza dotycząca dziedziczenia we Francji może istotnie wpłynąć na bezpieczeństwo prawne i finansowe  spadkobierców w odniesieniu do sprawy spadkowej we Francji, musimy podzielić się z Państwem pewną refleksją. Otóż, spadek z Francji, który może być atrakcyjną formą zasilenia Waszego majątku nie jest niczym innym, jak Waszym prawem. Wynika to bezpośrednio z przepisów, gdzie pokrewieństwo lub testament decydują o takim stanie rzeczy. Stwierdzenie to wydaje się oczywistością, jednak zwracamy na to uwagę, gdyż niejednokrotnie zostajecie Państwo poinformowani przez genealogów, że uzyskanie spadku z Francji jest jakoby owocem ich wyłącznych działań, czyli zarówno poszukiwań spadkobierców, jak i odzyskaniem spadku w dalszej kolejności. My, jako genealodzy spadkowi w Polsce, specjalizujący się w dziedzinie procedury spadkowej we Francji nie zgadzamy się z taką interpretacją. Tworzy ona bowiem fałszywy obraz, w którym genealog spadkowy urasta do roli kluczowego podmiotu w sprawie spadkowej z Francji. Dla nas główną postacią zawsze jest spadkobierca, który w pełni autonomicznie podejmuje decyzje odnośnie swojego udziału w postępowaniu spadkowym oraz przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Genealog spadkowy posiada tu całkowicie służebną rolę, a jego kompetencje mają jedynie wspierać spadkobiercę, który zdecyduje się otrzymać spadek z Francji. Ponadto, współpraca ta musi mieć oparcie w solidnie skonstruowanej i transparentnej umowie, gdzie prawa spadkobiercy są jasno i wyraźnie sprecyzowane, w kwestii wszelkich aspektów udziału genealoga. Niestety, mieliśmy okazję negocjować w imieniu spadkobierców umowy, które w pierwotnej wersji przedstawionej przez kancelarie genealogów spadkowych z Francji tworzyły ogromną dysproporcję w pozycji spadkobiercy i tegoż genealoga.  Co więcej, były one niejednokrotnie wadliwe z punktu widzenia prawa o ochronie konsumentów, jakim niewątpliwie jest spadkobierca w procedurze spadkowej. Nie godzimy się na takie praktyki, są one sprzeczne z etyką, a czasami wręcz elementarnym poczuciem uczciwości. Zwracamy też Państwa uwagę na treść i zakres pełnomocnictw, jakie genealodzy spadkowi przedkładają Wam na potrzeby likwidacji spadku we Francji, kwestię kosztów ponoszonych przez genealoga spadkowego w procedurze spadkowej, a także kompletne zagadnienia związane z rzeczywistą wartością spadku w odniesieniu do jego opodatkowania we Francji oraz następnie podatku od spadku w Polsce. Naszym zdaniem są to kluczowe zagadnienia, o których uczestnik postępowania spadkowego we Francji musi mieć pełną wiedzę, zanim zdecyduje się na współpracę z jakimkolwiek genealogiem spadkowym.

Dlatego też podjęliśmy decyzję o uruchomieniu specjalnej oferty dedykowanej spadkobiercom w Polsce, która sprowadza się do ochrony i wsparcia ich interesów. Bazując na naszej wieloletniej praktyce oraz znajomości procedury spadkowej we Francji, służymy naszym doradztwem, poprzez analizę przedstawianych dokumentów dotyczących postępowania spadkowego oraz prawidłowości działań podejmowanych przez genealogów. Ponadto, na życzenie spadkobierców, możemy w ich imieniu prowadzić rozmowy i negocjacje z innymi genealogami spadkowymi (zwłaszcza, że często rozmowy takie prowadzone są w języku francuskim).  Reasumując, jeżeli uznają Państwo, że możemy być pomocni w każdej sprawie, która dotyczy wskazanej powyżej materii, jesteśmy do Państwa dyspozycji.